Ábyrgð bílaviðgerða

Ábyrgð bílaviðgerða

Ábyrgð bílaviðgerða er lögbundin og í megindráttum felst ábyrgðin í því að kaupandi þjónustu hefur rétt til að kvarta í allt að tvö ár eftir að hún var framkvæmd ef hann getur sýnt fram á mistök við bílaviðgerð. Verkstæði Brimborgar taka þessa ábyrgð sína alvarlega.

Rekjanlegt viðgerðarferli

Því tryggjum við að allar beiðnir um bílaviðgerðir á verkstæðum Brimborgar eru skráðar í tölvukerfi félagsins tengt við bílnúmer ökutækisins. Sá sem óskar eftir viðgerðinni staðfestir hvað skal framkvæma með undirskrift sinni. Þegar viðgerðarferli er hafið og í ljós kemur að meira þarf að gera við þá er ekki haldið áfram nema með samþykki þess sem óskaði eftir viðgerðinni. Allir varahlutir sem notaðir eru til verksins eru skráðir inn á beiðnina í tölvukerfinu og því rekjanlegir.

Þegar bifvélavirkinn hefur lokið viðgerð skráir hann allt sem hann hefur framkvæmt inn á verkbeiðnina í tölvukerfinu og að lokum er reikningur skrifaður sem er tengdur verkbeiðni. Alltaf er hægt að leita uppi verkbeiðni eða reikning.

Hrós / ábending / kvörtun

Með þessu er allt viðgerðarferlið rekjanlegt sem er hjálplegt ef okkur verður á mistök og því auðvelt að sannreyna og leiðrétta mistökin. Við leggjum að lokum mikla áherslu á að auðvelt sé að senda okkur ábendingu eða kvörtun, nú eða hrós ef vel hefur tekist til og þarf bara að smella á Hrós / ábending / kvörtun til að koma ábendingu áleiðis.

Svæði

Brimborg er bílaumboð þar sem fást nýir bílar og notaðir bílar til sölu frá Ford, Volvo, MazdaCitroën og Peugeot. Í vörulínu Brimborgar eru fólksbílar, jeppar, sendibílar, pallbílar og rútur. Boðið er upp á bílafjármögnun, m.a. bílalán og bílasamninga, frá öllum fjármálafyrirtækjum hjá Brimborg. Uppítaka býðst á öllum tegundum bíla hjá Brimborg. Reynsluakstur er sjálfsagt mál hjá Brimborg til að tryggja ánægju viðskiptavina og af sömu ástæðu tökum við ábyrgð bílasala alvarlega og fylgjum reglum þar að lútandi í hvívetna. Brimborg rekur verkstæði fyrir bíla sína og til að tryggja hátt þjónustustig eru varahlutir í úrvali á lager. Bílaleiga er hluti af þjónustuframboði Brimborgar þar sem fást bílar til leigu m.a. sendibílar til leigu og langtímaleiga á bílum. Stór atvinnutæki eru til sölu hjá Brimborg t.d. Volvo vörubílar, Volvo vinnuvélar, Volvo rútur og strætisvagnar og Volvo Penta bátavélar.

© Höfundarréttur 2013-2017  |  Skilmálar  |  Veftré